Sacan de circulación a 2 presuntos puchadores

Héctor Miranda