Robó El Vaquerito 26 laptops de una secundaria

Héctor Miranda