De madrugada se metió a robar a un minisuper

Héctor Miranda