Capturan a sinaloense con 8 envoltorios de cristal

Héctor Miranda