A punta de pistola, quiso Tadeo robar un auto

Héctor Miranda