Realizan actividades enfermos de diabetes

Héctor Miranda