Total apoyo del alcalde a la cultura

Héctor Miranda