Efectúan última entrega de bonos a policías municipales

Héctor Miranda