Convocan a fotógrafos locales a exposición por la conservación

Héctor Miranda